Schaakgeschiedenis

Onze voorzitter Lesley Mertens geeft op dinsdag 20 december een gratis lezing over het universum van het schaken. Het doelpubliek is eenieder met een interesse voor het schaakspel, zowel leken als doorwinterde schakers.Wat een glorieuze dag voor onze club!  Door een ongeslagen parcours (7 op 7) in Mechelen af te leggen is Arne  zich eventjes Vlaams Jeugdkampioen bij de -8 jarigen gaan kronen.  Bovendien is hij laureaat geworden van de Provincie Antwerpen omdat hij de hoogste score heeft behaald van de Antwerpse


Provinciaal jeugdkampioen U8 provincie Antwerpen 2020.  Slechts één iemand kan met deze prachtige titel pronken en dat is sinds gisteren onze eigenste Arne Stroobant van de Molse schaakclub.   Arne is momenteel de best


Naar jaarlijkse gewoonte werd de brochure Grabbelpas Paasvakantie en Zomervakantie 2019 vrijgegeven.   Voor het eerst, sinds haar heropstart enkele jaren terug, neemt de Molse Schaakclub hier aan deel.


Deze lijst van bekende schakers bevat schakers waarover een Wikipedia-artikel bestaat en die in het schaken een niveau hebben waarmee ze minimaal als een 'goede schaker' beschouwd worden, uitgezonderd Belgische en Neder


De geschiedenis van het schaakspel is een prachtig verhaal doorheen de tijd dat passeert langs verschillende culturen.  Aan de hand van een slideshow van foto's, gemaakt tijdens de Expo "Er is niets zo straat


Op 26/01/2018 vond de eerste schaakles voor de jeugd plaats,  die de Molse Schaakclub gratis organiseert voor alle geïnteresseerde jeugd. Alle leeftijden en niveaus worden toegelaten tot de les.  Met negen ingeschreven kinderen kunnen we alvast spreken van een groot succes.


Roger Leysen, voorzitter Molse schaakclub in 1988

Als Roger Van Decraen zijn kelder opruimt in 2017 komt er een schat aan informatie boven : krantenartikels van 10 jaar Molse schaakclub, we zijn dan in '88.   Wat een nostalgie!  Bedankt Roger!