Kan ik een - In de kijker - affiche plaatsen op de website van de Molse schaakclub ?

Ja, de Molse Schaakclub wil graag een steentje bijdragen om alle schaakgerelateerde evenementen te promoten.

Mail volgende zaken  naar indekijker@molseschaakclub.be :

  1. de affiche 
    • Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
    • Toegestane bestandstypen:png gif jpg jpeg.
    • A3 lengte - breedte verhouding (L = 1,4141 x B), ideaal 715px x 1011px
  2. de korte omschrijving die onder de affiche moet worden geplaatst 
  3. de link naar de webpagina van het schaakevenement
  4. eventueel gewenste begindatum van publicatie. (ten vroegste  1 maand voor begin activiteit)

Indien je een gebruikersaccount aanmaakt,   kan je, na goedkeuring, online affiches opladen en publiceren.  Goedkeuring kan aangevraagd worden via ons contactformulier, of via mail naar indekijker@molseschaakclub.be

Zie ook Richtlijnen bij het aanmaken van een gebruikersaccount.