Vrije clubavond - Algemene ledenvergadering

Datum: 
vrijdag, 8 september 2017 - 20:00

De Molse schaakclub nodigt elke schaakliefhebber uit in ons gloednieuw clublokaal in rusthuis Ten Hove.

De avond begint met een algemene ledenvergadering.  

Eventuele niet-leden aanwezig mogen mee aanzitten maar hebben geen stemrecht.

Agenda:

 • verkiezing van de voorzitter: ieder lid mag zich morgen op de vergadering ad hoc kandidaat stellen; een gewone meerderheid is vereist. Bij meer dan 2 kandidaten en zonder gewone meerderheid valt de kandidaat met het minst stemmen af en volgt een nieuwe stemronde tussen de overblijvers. Onthoudingen tellen niet mee in de telling. 
 • verkiezing van bestuursleden:ieder lid mag zich morgen op de vergadering ad hoc kandidaat stellen; een gewone meerderheid is vereist. Functies worden meteen na de verkiezing verdeeld over de verkozen bestuursleden of ten laatste bij aanvang van de eerste bestuursvergadering. Desgewenst zal voorafgaand een korte toelichting gegeven worden over de te begeven functies (secretaris, penningmeester, interclub verantwoordelijke, public relations, webmaster, ledenwerving, ..).
 • leden en lidgeld
 • financiële toestand (toelichting penningmeester Roger)
 • nieuwe locatie speellokaal en verantwoordelijkheden
 • modaliteiten clubkampioenschap:bvb. zelfde formule maar enkel 9 beste resultaten van de 11 ronden tellen mee)
 • agenda clubkampioenschap
 • interclub: team en agenda
 • zilveren toren
 • bijzondere activiteiten: open rapid toernooi 7 ronden, open blitz toernooi 11 ronden
 • lessen en jeugd
 • aankoop van schaakmateriaal (plooibare borden, digitale klokken)
 • website
 • rondvraag en trivia
Organiserende club - thuisploeg: 
Locatie: 
Lokaal dienstencentrum in Ten Hove
Jakob Smitslaan 28
2400 Mol
Telefoon: 
014 33 15 70

Aanwezigen

Naam
afbeelding van Benny Hooyberghs Benny Hooyberghs
afbeelding van Paul Janssen Paul Janssen