Algemene Ledenvergadering

Datum: 
woensdag, 4 september 2019 - 19:30

 

De Algemene Ledenvergadering (AV)  is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, maar enkel meerderjarige leden van de Molse schaakclub zijn stemgerechtigd.

Stel u schriftelijk kandidaat voor voorzitter en/of bestuurslid op uiterlijk 3 september!! (via bestuur@molseschaakclub.be)

Essentiële functies (onverenigbaar):
Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Tornooileider

Bijkomende taken (verenigbaar):
Clubpromotie, Communicatie, Webmaster, Jeugdcoördinator, Sponsoring, Materiaalbeheer


Agenda:

 • aanstelling van de secretaris van de vergadering
 • opmerkingen notulen AV2018 
 • mogelijkheid tot aanvulling van de agenda
 • rondvraag over de statuten modellen Geel versus Wassenaar;  het nieuwe bestuur zal rekening houden met uw opmerkingen omtrent deze modellen bij het opmaken van de MSC statuten in de loop van het najaar
 • uitleg over de verkiezingen
 • verkiezing van de voorzitter
 • laatste mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het bestuur
 • verkiezing van de bestuursleden
 • rondvraag bij de leden (acties, ideeën, opmerkingen, etc)

 

Hoe verlopen de verkiezingen?

 • voor de functie van voorzitter krijgt elk stemgerechtigd lid een stembriefje met de namen van de kandidaten; slechts één kandidaat mag worden aangeduid; de kandidaat met het hoogste aantal stemmen is verkozen tot VZ. Indien twee of meerdere kandidaten hetzelfde hoogste aantal stemmen heeft wordt voor deze kandidaten een bijkomende stemronde georganiseerd (de andere kandidaten vallen af). Dit wordt herhaald tot één kandidaat met een hoogste aantal stemmen overblijft.
 • voor de functie van bestuurslid krijgt elk stemgerechtigd lid een stembriefje met de namen van de kandidaten; één tot meerdere (of alle) kandidaten mogen aangeduid worden; 
 • minstens de helft van het aantal meerderjarige leden (op 04/09/2019) moet op de AV aanwezig zijn opdat de AV stemgerechtigd is; bij niet voldoende aanwezigen gaat de stemronde op een andere datum  door
 • alle kandidaten dienen om uiteindelijk verkozen te zijn minstens een gewone meerderheid (de helft + 1) van de stemmen te halen
 • bij elke stemming worden ongeldige of niet-uitgebrachte stemmen bij het totaal der stemmen geteld

 

Organiserende club - thuisploeg: 
Locatie: 
Lokaal dienstencentrum in Ten Hove
Jakob Smitslaan 28
2400 Mol
Telefoon: 
0473/371363